, Digital Transformation

Digital transformasjon har ført til bruk av nye teknologier og implementering av nye prosesser på tvers av bransjer. Uansett om du er en oppstartsbedrift eller stor bedrift, må du holde følge med de nye trendene for å fremstå suksessfullt.

For å takle denne forstyrrelsen kan det hjelpe å ta strategisk riktig beslutninger og implementere de riktige verktøyene for å drive innovasjon. For å gjøre dette må du ansette den riktige teknologi- og digital partneren, som kan studere bedriftsbehovene og hjelpe deg med å implementere den passende løsningen til bedriften sine utfordringer.

Trenger bedriften din hjelp med å ta strategiske beslutninger og implementere riktig teknologier og verktøy? Senter for dyktighet (CoE) modellen fra Gateway Digital kan hjelpe! Les videre for mer info om denne engasjerende modellen.

Hva er Senteret for dyktighet (CoE)?

Senteret for dyktighet er en engasjerende modell som har et team av eksperter innenfor teknologi, konsultasjon, digital transformering, og produkt innovasjon. Den fokuserer på å forstå kundens individuelle forretningskrav og den drivende endringen i teknologiverden. Teamet jobber tett med kundene for å visualisere og utføre prosjektet.

Kjerneteam: Kjerneteamet vil være involvert gjennom hele prosjektets funksjonstid. Dette teamet kan være plassert på stedet eller offshore helt avhengig av prosjektets behov. Kjerneteamet vil visualisere produktutvikling, utføre nødvendige tekniske, ledelse og koordineringsaktiviteter. Teamet vil også være det eneste kontaktpunktet for kunden gjennom hele perioden. Teamet vil identifisere de riktige ressursene for hver strøm og administrere prosjektutviklingsteamene mens de overholder prosjektleveransens milepæl.

Prosjektspesifikt løpsteam: Løpsteamet er et etterspørselsteam som er ansvarlig for prosjektgjennomføring. Dette fleksible teamet vil jobbe sammen med kjerneteamet for å møte spesifikke prosjektkrav og muliggjøre rettidig prosjektleveranse.

Fordeler med Senteret for dyktighet

Senteret for dyktighet tilbyr bedriftskonsultasjon og jobber som et virtuelt produktutviklingsteam. Her er hovedfordelene med Senteret for dyktighets- modellen.

Høyere ansvarlighet: Kundeteamet vil være direkte involvert i hele prosjektplanleggingsprosessen. De kan evaluere arbeidsprosessens styrker og svakheter, og gjøre nødvendige endringer i prosessen av prosjektet. Det tildelte kjerneteamet og prosjektteamet rapporterer og prosjektsstatusen til kundeteamet, noe som gir kunden høyere ansvarlighet.

Kontinuerlig utvikling og levering: Når kunden har et ekspertteam som jobber dedikert for prosjektet, krever kunden mindre tid til å forbedre den eksisterende funksjonaliteten og lansere nye funksjoner. All ressursen som er tildelt har en dyp fortrolighet med prosjektet, siden endringene kan implementeres raskere og uten store feil. Teamet er godt strukturert, og regelmessige møter og statusrapporter vil hjelpe alle med å være på samme side.

Kostnadseffektivitet:Det å ha en dedikert Senter for dyktighets-team er økonomisk mer effektivt enn å ha individuelle programvareutviklere. Det forbedrer produktivitet og reduserer kostnadene for flere ansettelser, samtidig som det bringer åpenhet og kontroll i den faktiske investeringen som kreves.

Raskere og fleksibel arbeidsflyt: Kjerneteamet og prosjektspesifikke team er mer skalerbare og smidige. De er også mer åpen for iterasjoner og endringer i prosjektomfanget.

Hos Gateway Digital forstår vi at når det kommer til innovasjon og digital transformasjon er det mye rom for produktvisualisering og styring. Våre dedikerte utførelsesteam jobber med kundeteamene og tilbyr tjenester innenfor teknologi, konsultasjon, digital transformasjon, og produktinnovasjon på tvers av forskjellige domener. Våre Senter for dyktighet (CoE) team hjelper bransjer med å bringe innovative løsninger og tjenester til live med kvalitet og produktvisualisering. For å vite mer om oss og denne engasjerende modellen, ta kontakt med oss på hello@gatewaydigital.no eller gå inn på https://gatewaydigital.no/center-of-excellence/.

Divyang Pandya

Divyang Pandya is the AVP Business Development and a technology enthusiast at Gateway Digital AS. With his rich experience and expertise, he contributes towards establishing Gateway Digital as the ideal partner for Digital Transformation. To know more, connect with him on LinkedIn and Twitter.

Leave a Reply